Thống kê sản lượng thép thô toàn cầu tháng 1 năm 2022

Sản lượng thép thô thế giới trong tháng 01/2022 ước đạt 155 triệu tấn, giảm 6,1% so với tháng 01/2021.

Nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc, đạt sản lượng ước tính 81,7 triệu tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu tháng 01 thấp. Tổng sản lượng của Châu Âu giảm 6,3% xuống 15,4 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó sản lượng tại Đức, nhà sản xuất lớn nhất của Châu lục này, giảm 1,2% xuống 3,3 triệu tấn. Nguyên nhân đến từ chi phí năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến sản lượng.

Ban Kế hoạch Thị trường

23/02/2022 09:04

WSA - Crude steel T1-2022 (Infographic) 1