Thống kê sản lượng thép thô toàn cầu tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Theo số liệu công bố của Hiệp hội Thép Thế giới, sản lượng thép thô toàn cầu tháng 11 giảm 10% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 143,3 triệu tấn, mức thấp nhất trong vòng 19 tháng qua, và là tháng thứ tư liên tiếp có sự sụt giảm về sản lượng khi so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự điều chỉnh sản lượng của Trung Quốc khi tháng 11 chỉ đạt 69,3 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 02 năm 2018.

Ban Kế hoạch Thị trường - VNSTEEL

 

23/12/2021 10:31

WSA - Crude steel T112021 (Infographic) 1WSA - Crude steel T112021 (Infographic) 2WSA - Crude steel T112021 (Infographic) 3