Thống kê sản lượng thép thô toàn cầu tháng 12 và cả năm 2021

Theo số liệu Hiệp hội thép thế giới (WSA), tổng sản lượng thép thô năm 2021 tăng 3,6% so với năm 2020 lên mức 1,9 tỷ tấn. Trong khi sản lượng thép thô tại Trung Quốc giảm 3% so với cùng kỳ xuống mức 1,03 tỷ tấn, các quốc gia đứng thứ 2 và thứ 3 là Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt có các mức tăng trưởng là 17,8% và 14,9%.

Ban Kế hoạch Thị trường - VNSTEEL

07/02/2022 15:06

WSA - Crude steel 2021 (Infographic) 1_______________________

WSA - Crude steel 2021 (Infographic) 2