Đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tiền thân là Chi đoàn/Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương). Ngày 21/11/2008, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP được thành lập trở thành tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương theo Quyết định số 52 QĐ/ĐTNK của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, trên cơ sở hợp nhất 9 tổ chức Đoàn, gồm: Đoàn Cơ quan Tổng công ty Thép Việt Nam, Đoàn Công ty Thép Miền Nam, Đoàn Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa, Đoàn Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, Đoàn Công ty Cổ phần Kim khí TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Công ty thép tấm lá Phú Mỹ, Đoàn Viện luyện kim đen và Đoàn Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Luyện kim Thái Nguyên. 

Từ năm 2008 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty và đoàn cấp trên, Đoàn Tổng công ty không ngừng phát triển về tổ chức và hoạt động, sự thống nhất tổ chức đoàn trong Tổng công ty đã tập trung được sức mạnh tập thể, chỉ đạo xuyên suốt tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, bám sát mục tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác đoàn và phong trào thanh niên cả về chất và lượng.

Hiện nay, Đoàn Tổng công ty gồm có 18 cơ sở Đoàn trực thuộc (gồm 09 Đoàn cơ sở, 08 Chi đoàn cơ sở, 01 Chi đoàn trực thuộc) với trên 700 đoàn viên thanh niên, tập trung tại 4 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

DTN_2022 BCH Đoàn Tổng công ty ra mặt và chụp ảnh cùng lãnh đạo Đoàn cấp trên, lãnh đạo Tổng công ty và đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn Tổng công ty.

Tại nhiệm kỳ 2022 – 2027, Đoàn Tổng công ty đã xây dựng mục tiêu tổng quát, cụ thể: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho Đoàn viên thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy tinh thần thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP phát triển ổn định, bền vững”; cùng khẩu hiệu hành động “ Tuổi trẻ Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Hiệu quả”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP lần thứ IV đề ra vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty và đất nước.

* Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 hiện nay có 16 đồng chí, gồm:

1. Đồng chí Lương Đình Tuyền - Bí thư Đoàn Tổng công ty;

2. Đồng chí Nghiêm Thị Hạnh - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Tổng công ty, Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tổng công ty;

3. Đồng chí Lê Đức Doanh - Phó Bí thư Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL;

4. Đồng chí Lưu Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Thép VICASA-VNSTEEL;

5. Đồng chí Bùi Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Tôn mạ Vnsteel Thăng Long;

6. Đồng chí Đào Quang Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó Bí thư Chi Đoàn Cơ quan Tổng công ty;

7. Đồng chí Trần Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Thép Tấm lá Thống Nhất;

8. Đồng chí Nguyễn Hữu Chương - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty Tôn Phương Nam;

9. Đồng chí Vũ Thành Đạt - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp Vingals – VNSTEEL;

10. Đồng chí Lê Đức Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Kim khí Hồ Chí Minh – VNSTEEL;

11. Đồng chí Lê Minh Hậu - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty TNHH Gia công và dịch vụ Thép Sài Gòn;

12. Đồng chí Trương Đình Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL;

13. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Kim khí Hà Nội – VNSTEEL;

14. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Phó Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Thép Tấm lá Phú Mỹ - VNSTEEL;

15. Đồng chí Trần Hoàng Việt -  Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Thép Thủ Đức – VNSTEEL;

16. Đồng chí Huỳnh Nhã Yến - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Tổng công ty, Bí thư Đoàn Công ty CP Giao nhận Kho vận ngoại thương Việt Nam.