Thống kê sản lượng thép thô toàn cầu 10 tháng và tháng 10 năm 2021

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới công bố vào tháng 11, sản lượng thép thô toàn cầu tháng 10/2021 giảm 10,6% so với cùng kỳ xuống còn 145,7 triệu tấn, là đợt giảm thứ ba liên tiếp trong năm do sản lượng tại Trung Quốc giảm tháng thứ năm liên tiếp.

Tháng 10 cũng là tháng đầu tiên kể từ tháng 3/2018 mà sản lượng thép thô của Trung Quốc không đạt được 50% tổng sản lượng thép thô toàn cầu, mà chỉ đạt 49,14% tổng lượng.

Nguồn: WSA, SBB

24/11/2021 09:40

WSA - Crude steel T102021 (Infographic) P1 --------------------------

WSA - Crude steel T102021 (Infographic) P2