Thống kê sản lượng thép thô toàn cầu 9 tháng và tháng 9 năm 2021

Sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 9 sụt giảm 8,9% so với cùng kỳ xuống mức 144 triệu tấn với nguyên nhân chủ yếu từ Trung Quốc, xảy ra do tình trạng thiếu điện và chính sách của chính phủ về việc kiểm soát sản lượng năm nay không vượt quá năm 2020 để đáp ứng các mục tiêu về môi trường.

28/10/2021 13:43

1

2