Sản lượng thép thô thế giới tăng gần 5% trong 6 tháng đầu năm

Báo cáo từ Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết sản lượng thép thô của 64 quốc gia đạt 159 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm ngoái.

02/08/2019 10:04

Báo cáo từ Hiệp hội Thép Thế giới (worldsteel) cho biết sản lượng thép thô của 64 quốc gia đạt 159 triệu tấn, tăng 4,6% so với năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng thép thô tháng 6 tại Trung Quốc tăng 10% so với năm ngoái lên 87,5 triệu tấn; Ấn Độ cũng ghi nhận sản lượng tăng 4% trong cùng giai đoạn lên 9,3 triệu tấn.

Tuy nhiên, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt giảm sản xuất thép trong tháng 6 lần lượt 0,4% và 2,6% xuống 8,8 triệu tấn và 6 triệu tấn.

Tại Liên minh châu Âu (EU), sản lượng thép giảm 5,8% trong tháng 6 so với năm ngoái xuống 3,4 triệu tấn. Italy sản xuất ít hơn 2,5% so với cùng kì năm ngoái xuống 2,1 triệu tấn.

Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha đều tăng sản lượng thép trong tháng 6 lần lượt 3,4% và 2,3% lên 1,3 triệu tấn và ,12 triệu tấn.

Sản lượng thép tại Mỹ đạt 7,3 triệu tấn, tăng 3,1% so với năm ngoái.

Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina lần lượt giảm sản xuất 3,1%, 11% và 3% xuống còn 2,8 triệu tấn, 2,7 triệu tấn và 1,7 triệu tấn.

Lũy kế đến tháng 6, sản lượng thép thô thế giới đạt 925,1 triệu tấn, tăng 4,9% so với năm ngoái.

Trong đó, châu Á sản xuất 660,2 triệu tấn thép, tăng 7,4% so với nửa đầu năm 2018; Bắc Mỹ sản xuất 60,1 triệu tấn, tăng 1,4%.

Ngược lại, sản lượng thép tại EU giảm 2,5% so với cùng kì năm ngoái xuống 84,7 triệu tấn.

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) sản xuất 50,5 triệu tấn, không thay đổi so với tháng trước.