Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ điều chỉnh giá

Ngày 24/11/2023, Thép Miền Nam /V/ tăng giá thép xây dựng.

23/11/2023 15:04

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 24/11/2023, cụ thể như sau:

Thép cuộn: tăng 100 đ/kg các loại, chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 18/11/2023, điều chỉnh tăng 100 đ/kg thép cuộn.

Thông báo điều chỉnh giá TMN V ngày 24.11.2023

VNSTEEL News