Sản lượng thép thô tháng 5 năm 2017

Sản xuất thép thô của thế giới cho 67 quốc gia báo cáo cho Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel) là 143,3 triệu tấn vào tháng 5 năm 2017, tăng 2,0% so với tháng 5 năm 2016.

26/06/2017 10:17

Sản xuất thép thô của thế giới cho 67 quốc gia báo cáo cho Hiệp hội Thép thế giới (worldsteel) là 143,3 triệu tấn vào tháng 5 năm 2017, tăng 2,0% so với tháng 5 năm 2016.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc vào tháng 5 năm 2017 là 72,3 triệu tấn, tăng 1,8% so với tháng 5 năm 2016. Nhật Bản sản xuất 9,0 triệu tấn thép thô trong tháng 5 năm 2017, tăng 0,1% so với tháng 5 năm 2016.

Tại Châu Âu, Đức sản xuất 3,8 triệu tấn thép thô trong tháng 5 năm 2017, giảm -1,4% so với tháng 5 năm 2016. Italy sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô, giảm -4,1% vào tháng 5 năm 2016. Pháp sản xuất 1,4 triệu tấn thép thô , Tăng 21,5% so với tháng 5 năm 2016. Tây Ban Nha sản xuất 1,2 triệu tấn thép thô, giảm 3,7% vào tháng 5 năm 2016.

Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 5 năm 2017 là 3,3 triệu tấn, tăng 9,7% vào tháng 5 năm 2016.

Mỹ đã sản xuất 7,0 triệu tấn thép thô trong tháng 5 năm 2017, tăng 0,2% so với tháng 5 năm 2016.

Sản lượng thép thô của Brazil trong tháng 5 năm 2017 là 2,9 triệu tấn, tăng 13,2% vào tháng 5 năm 2016.

Tỷ lệ sử dụng năng lực thép thô của 67 quốc gia vào tháng 5 năm 2017 là 71,8%. Cao hơn 0,5 phần trăm so với tháng 5 năm 2016. So với tháng 4 năm 2017, thì chỉ số này giảm 1,8 phần trăm.