Nhu cầu ngành công nghiệp hạ nguồn Ấn Độ thu hẹp, sản lượng thép tăng trưởng chậm lại

Nhu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn lớn tại Ấn Độ như ô tô và hàng tiêu dùng đã thu hẹp, hoạt động chi tiêu ít hơn. Điều này đã ảnh hưởng tới sự tăng trưởng sản xuất thép của quốc gia này.

10/10/2019 14:35

Nhu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn lớn tại Ấn Độ như ô tô và hàng tiêu dùng đã thu hẹp, hoạt động chi tiêu ít hơn. Điều này đã ảnh hưởng tới sự tăng trưởng sản xuất thép của quốc gia này.

Sản lượng thép thô của Ấn Độ trong 6 tháng qua (năm tài chính Ấn Độ từ tháng 4/2018 đến hết tháng 9/2019) đạt gần 55 triệu tấn, tăng 1,3% so với năm trước từ 53,9 triệu tấn, S&P Global cho biết, thấp hơn mức tăng trưởng 9,3% cùng kì năm trước.

Sản xuất thép cuộn nóng cũng ghi nhận tăng 1,3% lên 36,5 triệu tấn.

Trong nửa đầu năm tài chính 2018, sản lượng thép thô tăng 9,3% so với 49,32 triệu tấn nửa đầu năm 2017, thép cuộn nóng tăng 10,2% so với 32,79 triệu tấn cùng kì.

Dù ghi nhận tăng trưởng nửa đầu năm nhưng hiệu suất của tháng 9 vẫn tiêu cực khi sản lượng thép thô giảm 4,5% so với năm ngoái xuống 8,4 triệu tấn, sản lượng thép cuộn nóng giảm 3% xuống 5,6 triệu tấn.

Sản lượng thép thành phẩm của tháng 9 chỉ giảm 1,7% so với một năm trước xuống 8,2 triệu tấn, trong khi tiêu thụ giảm 0,2% xuống 8,4 triệu tấn, theo dữ liệu từ Ban Quản lý các Nhà máy sản xuất (JPC) của Ấn Độ.

Đối với hoạt động thương mại, nhập khẩu thép thành phẩm trong 6 tháng đầu năm tăng 0,4% so với cùng kì năm ngoái lên hơn 4 triệu tấn, trong khi xuất khẩu tăng 21,8% lên gần 4 triệu tấn.

Tuy nhiên, nhập khẩu tháng 9 vẫn giảm 16,3% ở mức 565.000 tấn, trong khi xuất khẩu tăng 72,8% lên hơn 1 triệu tấn.

Tình trạng này diễn ra do nhu cầu của các ngành công nghiệp hạ nguồn lớn như ngành ô tô và hàng tiêu dùng thu hẹp, hoạt động chi tiêu ít hơn.

Tháng 9, các khoản thu thuế hàng hóa và dịch vụ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 19 tháng là 919,2 tỉ Rupee (tương đương 12,9 tỉ USD), giảm 2,7% so với năm ngoái.

Ban Quản lý các Nhà máy sản xuất (JPC) là cơ quan duy nhất ở Ấn Độ được ủy quyền thu thập dữ liệu về ngành công nghiệp sắt, thép trong nước.