Cương quyết xem xét trách nhiệm người đứng đầu

07/06/2015 14:11

(Chinhphu.vn) – Để đẩy nhanh cổ phần hóa, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc đôn đốc các DN. Những vướng mắc khi đề xuất đã được Chính phủ tháo gỡ, giờ đây nếu không thực hiện thì phải cương quyết thay thế lãnh đạo DN.

Buổi họp báo chuyên đề về tình hình tái cơ cấu và cổ phần hóa của Bộ Tài chính. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) nhấn mạnh tại buổi họp chuyên đề về tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN mới đây.

Tăng tốc thoái vốn

Theo ông Đặng Quyết Tiến, số vốn đã thoái từ DNNN tính đến hết quý I/2015 là 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc thoái vốn đang tăng tốc rất mạnh nhằm thực hiện mục tiêu của Chính phủ đã đặt ra.

Cũng tính đến hết quý I/2015, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 DN, trong đó cổ phần hóa 4.237 DN.

Nếu giai đoạn 2011-2013, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 180 DN, trong đó cổ phần hóa 99 DN và sắp xếp theo các hình thức khác 81 DN thì giai đoạn 2014-2015, theo kế hoạch sắp xếp đã được duyệt thì cả nước sẽ thực hiện cổ phần hóa 432 DN.

Trong năm 2014, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 167 DN, tăng gấp 1,65 lần năm 2013; trong đó, cổ phần hóa 143 DN, tăng gấp gần 2 lần năm 2013.

Riêng trong quý I/2015, cả nước cổ phần hóa được 29 DN (trong đó có 3 Tổng công ty Nhà nước và 26 DN), còn lại 260 DN thì có 62 DN đã công bố giá trị DN, 198 DN đang xác định giá trị DN.

Về kết quả thoái vốn năm 2014, thoái được 4.184 tỷ đồng, thu được 4.292 tỷ đồng. Trong quý I/2015, thoái được 2.807 tỷ đồng, thu được 3.206 tỷ đồng.

Như vậy, số vốn đã thoái tính đến hết quý I/2015 đạt 8.213 tỷ đồng và số thu về là 8.599 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả này, ông Đặng Quyết Tiến khẳng định thời gian qua các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, DNNN đã tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ chế chính sách về tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tạo thuận lợi cho các DN thực hiện.

Các tập đoàn, tổng công ty đã tiến hành rà soát, phân loại, xác định danh mục ngành nghề, phạm vi kinh doanh chính, ngành nghề có liên quan và xây dựng kế hoạch cổ phần hóa; một số tập đoàn và tổng công ty đã xây dựng, ban hành mới hoặc hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành nhằm tinh giản biên chế, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN.

Theo kế khoạch, đến hết năm 2015, DNNN sẽ phải thoái hết 19.517 tỷ đồng. Trong đó, vốn đổ vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản sẽ phải thoái khoảng 12.000 tỷ đồng. Đây là khoản vốn mà Chính phủ yêu cầu các DN phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính. Từng khoản đầu tư, có khoản lỗ, thất thoát, có khoản lãi, nhưng tổng thể số vốn thu về lớn hơn số vốn thoái.

Linh hoạt để cổ phần hóa nhanh, hiệu quả

Theo ông Đặng Quyết Tiến, Bộ Tài chính đã quán triệt chỉ đạo của Chính phủ là tái cơ cấu không chạy theo số lượng, hình thức mà phải đạt được mục tiêu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng DN.

Do vậy, cần đẩy mạnh truyền thông và công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong tái cơ cấu DN cùng với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao. Chính phủ luôn coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần khẩn trương và kiên quyết hoàn thành.

Mới đây nhất, trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2015, Chính phủ đã thống nhất cho phép áp dụng một số chính sách để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu DNNN.

Ông Tiến cho biết Chính phủ đã thống nhất về chủ trương cho phép áp dụng phương thức thoái vốn tại DN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và chưa bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)…

Ngoài ra, các vướng mắc mang tính kỹ thuật như: Chi phí dự phòng, khoản dài hạn, danh mục đầu tư cùng nhiều vấn đề khác đã được Chính phủ tích cực tháo gỡ.

Ông Tiến cũng cho biết Bộ Tài chính đang trình lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ (dự kiến trong tháng 6) về cơ chế thoái vốn… Trong đó, việc bán cổ phần giao quyền cho cơ quan chủ sở hữu xây dựng cơ chế bán theo lô áp dụng cho các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần chi phối.

Do vậy, để đẩy nhanh cổ phần hóa, phải gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc đôn đốc các DN. Vì những vướng mắc khi đề xuất đã được Chính phủ tháo gỡ, giờ đây, nếu không thực hiện thì phải cương quyết thay thế lãnh đạo DN, ông Tiến bày tỏ quan điểm./.