Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy TCTy trong thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của Dự án GTTN giai đoạn 2 và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty trong thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại yếu kém của dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

08/01/2021 16:08

Ngày 31/12/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy TCT đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng Công ty trong thực hiện các giải pháp xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Toàn văn Nghị quyết xem tại đây