Làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm minh những cá nhân có sai phạm gây thất thoát thua lỗ lớn tại 9 dự án

Đó là 1 trong những nội dung trong công tác nội chính và PCTN 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương được xác định tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra ngày 7/7. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

10/07/2017 10:43

Đó là 1 trong những nội dung trong công tác nội chính và PCTN 6 tháng cuối năm của Ban Nội chính Trung ương được xác định tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, diễn ra ngày 7/7. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phan Đình Trạc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó trưởng Ban.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm, Ban Nội chính Trung ương đã bám sát và cơ bản hoàn thành các công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là triển khai xây dựng 8 đề án, kế hoạch trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo; tham mưu Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Ban Chỉ đạo về đường lối xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; tích cực theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc. Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, công tác thẩm định, tham mưu, đề xuất có nhiều tiến bộ; sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ về nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu.

Ban Nội chính Trung ương đã tích cực theo dõi, đôn đốc các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 06 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong Quý I năm 2017; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, trình Ban Chỉ đạo Kế hoạch về tiến độ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án, kết thúc xác minh 04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong năm 2017. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc xử lý 31 vụ án, 04 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; 18 vụ án, 01 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 114 vụ án, vụ việc thuộc diện thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Trực tiếp làm việc với một số Thường trực tỉnh ủy để chỉ đạo, thống nhất đường lối xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý, góp phần giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đó, Ban đã chủ trì tổ chức và tham dự 08 cuộc họp liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất đường lối xử lý nhiều vụ án phức tạp; tổ chức cuộc họp do Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo giao để thống nhất xử lý Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bảo Việt và một số Công ty thành viên.

Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận 10 - KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).

Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đã chỉ ra những hạn chế trong công tác nội chính như: một số công việc triển khai còn chậm so với kế hoạch. Chất lượng công tác tham mưu có lúc, có việc chưa cao. Việc phối hợp giữa các đơn vị cần tiếp tục được cải thiện để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Việc nắm diễn biến tư tưởng chính trị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên có lúc chưa kịp thời, xử lý thông tin còn chậm...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị rà soát nhiệm vụ công việc trong 6 tháng cuối năm, tập trung tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai 8 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban tập trung triển khai kế hoạch 10 năm thực hiện Chỉ thị 15, hoàn thành 3 đề án trình Bộ Chính trị vào cuối năm gồm: Đề án cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Đề án Quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 159 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương và đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị đơn vị chức năng bám sát các vụ án, vụ việc, khẩn trương theo dõi, đôn đốc tham mưu kịp thời, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc, để kịp thời kết thúc điều tra truy tố 12 vụ án, kết thúc xác minh 4 vụ việc theo kế hoạch. Trọng tâm là hoàn thành xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như... Đồng thời phối hợp với Ban cán sự Đảng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước, theo dõi đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán để làm rõ đúng sai, xử lý nghiêm minh những cá nhân có sai phạm gây thất thoát thua lỗ lớn tại 9 dự án đang được dư luận quan tâm.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị nâng cao hơn nữa công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án văn bản quan trọng của lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung nghiên cứu để tham mưu đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo; Luật Giám định tư pháp; rà soát tham mưu triển khai Bộ luật Hình sự và các luật vừa được Quốc hội thông qua. Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)...

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng đồng chí Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Khắc Hợp, nguyên Vụ trưởng Vụ 3 đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác; trao Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng phóng viên Nguyễn Hoài Nam VTV24, Đài Truyền hình Việt Nam đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống tham nhũng; và Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc./.