Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam

Ngày 24/3, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam”.

29/03/2017 11:19

Ngày 24/3, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam”.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và ông Dennis Curry, Trợ lý Giám đốc UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Hội Luật gia, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương…

Phát biểu tại khai mạc Hội thảo, Ông Dennis Curry, Trợ lý Giám đốc UNDP nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia thì việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp của toà án trở nên quan trọng và cần được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. UNDP mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan hữu quan trong công tác cải cách tư pháp nhằm hoàn thiện thể chế pháp luật và luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm để các cơ quan tư pháp lựa chọn áp dụng vào điều kiện thực tế ở Việt Nam.

Hội thảo tập trung vào vào ba vấn đề lớn: Một số vấn đề về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp của Toà án nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam; thực trạng quy định pháp luật và những nỗ lực gần đây của Toà án trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến giải quyết tranh chấp kinh doanh; một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp của toà án nhằm bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội thảo đánh giá, báo cáo tại hội thảo đã nêu được thực trạng hoạt động tư pháp liên quan đến hoạt động kinh doanh và có những khuyến cáo, kiến nghị rất trọng tâm. Các ý kiến thảo luận, trao đổi tập trung làm rõ những hạn chế trong lĩnh vực tư pháp và toà án; xây dựng quy tắc ứng xử của toà án để không làm ảnh hưởng tới hình ảnh của toà án, của thẩm phán, của hội thẩm nhân dân; giáo dục ý thức của doanh nghiệp, của người dân về việc chạy án.v.v.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nôi chính Trung ương đánh giá, các đại biểu đã trao đổi nhiều vấn đề, trong đó tập trung đi sâu phân tích thực trạng các quy định pháp luật hiện hành và những nỗ lực gần đây của ngành Tòa án trong việc phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu đề xuất, khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chống tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Các ý kiến tham luận của các đại biểu sẽ được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, làm cơ sở để Ban Nội chính Trung ương tham mưu, đề xuất với Trung ương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật phòng, chống tham nhũng đối với lĩnh vực này trong thời gian tới./.