Đẩy mạnh phòng chống tội phạm tham nhũng

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

12/04/2017 16:24

Sáng 11-4, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đồng chủ trì Hội nghị.

Từ ngày 15-8-2014, Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ thống nhất ký Quy chế phối hợp số 04/QCPH-BCA-TTCP trong công tác bảo đảm ANTT; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ quan tâm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm qua hoạt động thanh tra sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xem xét, khởi tố vụ án; kết quả thanh tra đóng góp quan trọng trong công tác giải quyết các vụ án...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cùng khẳng định, thời gian qua, lực lượng Công an và Thanh tra các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế phối hợp, chất lượng công tác của lực lượng CAND và Thanh tra được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới thì cấp ủy, lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị Công an, Thanh tra phải làm chuyển biến nhận thức, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm, hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phối hợp và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề cấp bách đang đặt ra của hai lực lượng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 nội dung phối hợp trong Quy chế đã ký kết. Chủ động phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, phải tăng cường trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, nhất là các thông tin mới nắm được trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua thanh tra chuyển sang Cơ quan điều tra.

Đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở tiếp công dân. Tăng cường phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ ngành Thanh tra. Tiếp tục phối hợp, rà soát, kiện toàn cơ quan Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương cho phù hợp với tình hình tổ chức bộ máy, biên chế của lực lượng CAND đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ Công an, bồi dưỡng nghiệp vụ điều tra cho cán bộ lực lượng Thanh tra...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.