Đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ còn quyết liệt hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhấn mạnh về tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

07/09/2020 13:22

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã một lần nữa nhấn mạnh về tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ" là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".

Thông điệp này được đông đảo dư luận hoan nghênh, ủng hộ cao. Nguyên nhân là do từ thực tiễn, kết quả của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong thời gian qua đã tạo sức cảnh tỉnh, răn đe rất lớn, giúp củng cố mạnh mẽ niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Sau những phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cuộc chiến chống tham nhũng được đẩy mạnh trong cả nhiệm kỳ. Ngay cả khi diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác này không những không "chùng xuống" mà còn quyết liệt hơn.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.370 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; xử sơ thẩm hơn 5.600 vụ với gần 11.000 bị cáo về các tội tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế và tội phạm khác về chức vụ.

Trong bài viết mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực.

Tiếp tục tinh thần kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh chống "giặc nội xâm", người đứng đầu của Đảng và Nhà nước định hướng, đây sẽ là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của khóa XIII và giai đoạn sắp tới, theo đó đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn.