Sếp Vietcombank sắp được chia thù lao gần 10 tỷ

7 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank được nhận mức thù lao 18,66 tỷ đồng cho năm 2015, đến nay mới chi trả 8,95 tỷ đồng.

07/04/2016 13:24

7 thành viên HĐQT và 4 thành viên Ban kiểm soát của Vietcombank được nhận mức thù lao 18,66 tỷ đồng cho năm 2015, đến nay mới chi trả 8,95 tỷ đồng.

Tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – mã VCB), ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 bằng 0,35% lợi nhuận sau thuế.

Theo kết quả kinh doanh được thể hiện trên báo cáo kiểm toán năm 2015 do ngân hàng này mới công bố, Lợi nhuận trước dự phòng rủi ro của ngân hàng là 12.895 tỷ đồng, dự phòng rủi ro là 6.068 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trước thuế là 6.827 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm ngoái (5.844 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của Vietcombank là 5.332 tỷ đồng.

Như vậy, tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 18,662 tỷ đồng. Tổng số tiền đến nay đã chi là 8,946 tỷ đồng.

Theo đó, sắp tới, 7 thành viên HĐQT công ty do ông Nghiêm Xuân Thành làm chủ tịch và 4 thành viên Ban kiểm soát ngân hàng Vietcombank sẽ được nhận mức thù lao của năm 2015 còn chưa chi trả là gần 10 tỷ đồng.

Trong năm 2015, HĐQT Vietcombank được đánh giá là HĐQT hoạt động tích cực bậc nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại với con số thống kê đáng nể: 134 phiên họp (13 phiên toàn thể, 51 phiên theo cơ chế thường trực và 70 lần lấy ý kiến bằng văn bản), ban hành 362 nghị quyết để định hướng, chỉ đạo hoạt động của VCB trong từng thời kỳ.

Bước sang năm 2016, HĐQT tiếp tục trình đại hội cổ đông mức thù lao giữ nguyên như năm trước (0,35% lợi nhuận sau thuế - khoảng 26,25 tỷ đồng nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận).

Cũng theo tài liệu trình đại hội cổ đông 2016 của Vietcombank lần này, ngân hàng đặt mức mục tiêu tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với năm trước. Tín dụng tăng 17%, đạt 452.967 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 15%, đạt 578.458 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của ngân hàng năm 2016 là 7.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả thực hiện năm 2015.Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới mức 2,5%. Mức chi trả cổ tức tối đa 10%.