Người lao động tự hào là mảnh ghép của Thép Sài Gòn (SGC)

Với phương châm “làm ra làm, chơi ra chơi”, Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (SGC) không chỉ hướng tới hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận cho nhà đầu tư mà còn hướng đến những giá trị bền vững khác, đó là thương hiệu, là con người - những yếu tố cần phải chăm sóc và duy trì.

14/08/2023 13:56

Lương và thưởng đủ đầy

Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn (SGC) là liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo của Nhật và Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP. Ngay từ những ngày đầu đi vào sản xuất, Thép Sài Gòn (SGC) đã xây dựng được mô hình hoạt động riêng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của một trung tâm cắt thép và làm dịch vụ trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm của Tập đoàn Sumitomo và Tổng công ty Thép Việt Nam -  CTCP.

Mặc dù hoạt động trong môi trường liên doanh nhưng Công đoàn Thép Sài Gòn (SGC) luôn cố gắng hoàn thành vai trò là cầu nối làm hài hoà mối quan hệ giữa chính quyền và tổ chức đoàn thể là ủng hộ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như của người sử dụng lao động.

Nhìn vào kết quả tăng trưởng của Công ty giai đoạn 2017 - 2023 thấy được sự phát triển vững. Về sản lượng sản xuất, tiêu thụ đạt 580.100 tấn, tăng 51,42% so với giai đoạn 2012 - 2017; doanh thu đạt 8.247 tỷ đồng, tăng 98,29% so với giai đoạn 2012-2017; lợi nhuận trước thuế đạt 364 tỷ đồng, tăng 141,1% so với giai 2 đoạn 2012-2017; nộp ngân sách Nhà nước tăng 3,59%; Tiền lương bình quân người lao động đạt mức 17,27 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 116% so với giai đoạn 2012 - 2017…

Hỗ trợ NLĐ tại đơn vị
Thép Sài Gòn (SGC) hỗ trợ người lao động tại đơn vị

Liên doanh với Nhật nên việc áp dụng Kaizen vào nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đối với Thép Sài Gòn (SGC) là một hoạt động thường xuyên, liên tục. Chỉ tính trong giai đoạn 2017 - 2023 đã có 2 công trình thi đua được Công đoàn Tổng công ty công nhận, giá trị làm lợi gần 3,5 tỷ đồng và 132 sáng kiến được Ban lãnh đạo Công ty công nhận, giá trị làm lợi trên 6,14 tỷ đồng và nhiều sáng kiến chưa xác định được giá trị làm lợi cụ thể. Cũng trong giai đoạn này, Công ty đã chi 213 triệu đồng thưởng cho tác giả các sáng kiến.

Máy SL02 nguyên bản
Máy SL02 nguyên bản của Thép Sài Gòn (SGC)

Máy SL02 sau khi Kaizen
Máy SLO2 sau khi Kaizen tại Thép Sài Gòn (SGC)

Được nhiều quyền lợi hơn trong thỏa thỏa ước

Công đoàn phối hợp, tham gia với Lãnh đạo Thép Sài Gòn (SGC) xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý của Công ty như: Quy định khám chữa bệnh BHXH cho người lao động liên quan đến dịch Covid-19, quy định trả lương; Sửa đổi Điều lệ, Nội quy lao động năm 2020; Thỏa ước lao động tập thể 2021 - 2024; Hệ thống thang bảng lương hàng năm,... Đặc biệt, Công ty còn làm rất tốt công tác đào tạo chéo cho đoàn viên, người lao động tại bộ phận trực tiếp sản xuất ở phân xưởng, khuyến khích người lao động tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề hay công tác đảm bảo an toàn lao động.

9b8ac827-7ee0-43d4-95cc-0671d36af432 Hành trình lan tỏa yêu thương của Thép Sài Gòn (SGC)

Một điều dễ nhận thấy, tại Thép Sài Gòn, thỏa ước LĐTT có nhiều quyền lợi cao hơn so với quy định. Điều đó được cụ thể qua việc hàng năm, người lao động đã làm việc tại Công ty từ 11 tháng trở lên được xét thưởng lương tháng 13. Tùy theo kết quả sản xuất kinh doanh và quyết định của Ban giám đốc mà mức thưởng tháng 13 từ 2 tháng lương trở lên.

Mỗi năm, Công ty sẽ tổ chức cho CBCNV được nghỉ mát dưỡng sức tối thiểu 1 lần/người/năm, 1 lần tối thiểu từ 3 ngày/lần/năm. Công ty đóng góp 2 ngày lương thay cho người lao động vào Quỹ Xã hội từ thiện của Tổng công ty. Đối với lao động nữ được được nghỉ việc để đi khám thai 10 lần, mỗi lần 1 ngày trong thời gian mang thai, thêm 90 phút nghỉ/ngày trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng, được tặng quà, tổ chức tham quan dịp 8/3; 20/10…

SP chuẩn bị đầy đủ đáp ứng đơn hàng Các sản phẩm Thép Sài Gòn (SGC) đã sẵn sàng, đầy đủ để đáp ứng các đơn hàng.

Trong quá trình hoạt động của công ty, bên cạnh các yêu cầu về chuyên môn thì Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho người lao động, cán bộ công đoàn để họ có thể phát huy được hết năng lực, cống hiến hết mình xây dựng Thép Sài Gòn (SGC) ngày càng phát triển bền vững. Người lao động trong đơn vị luôn tự hào mình là một mảnh ghép làm nên thành công của Công ty ngày hôm nay cho dù họ làm việc ở bất cứ vị trí nào!

Minh Thủy (Tạp chí Công Thương)