Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 24/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018 lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

26/04/2018 09:45

Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 24/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018 lấy phiếu giới thiệu nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; Ủy viên Ban Chấp hành; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc.

đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt một số yêu cầu về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt một số yêu cầu về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối
Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt đến các đồng chí cán bộ chủ chốt một số yêu cầu về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối cũng như nguyên tắc trong công tác quy hoạch nhằm đảm bảo thống nhất về nhận thức trong thực hiện chủ trương công tác quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ những quan điểm cơ bản của Đảng về công tác cán bộ, lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ và thông qua thực tiễn của sự nghiệp đổi mới để phát hiện người có phẩm chất, năng lực đưa vào quy hoạch; quan tâm, ưu tiên cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nữ.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí cho rằng, bộ máy lãnh đạo có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ, vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch dựa theo tiêu chuẩn chung nêu trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) và tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ gắn với đặc thù hoạt động của Khối, trong đó cần lưu ý bản lĩnh chính trị, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018
Sau khi nghe đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, đối tượng giới thiệu bổ sung quy hoạch và Tổ trưởng tổ kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch, các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh để bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.