Thông tin thương hiệu sản phẩm Thép Miền Nam /V/ tăng giá

Ngày 01/02/2023, Thép Miền Nam /V/ tăng giá thép xây dựng các loại.

31/01/2023 08:27

Theo thông báo từ Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (SSCV), Thép /V/ điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm thép xây dựng áp dụng từ ngày 01/02/2023, cụ thể như sau:

          Thép cây: tăng 300 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT

          Thép cuộn: tăng 300 đ/kg các loại, giá tăng chưa bao gồm VAT

Trước đó, điều chỉnh giá gần nhất của SSCV áp dụng từ ngày 17/01/2022, điều chỉnh tăng 150 đ/kg đối với thép cây và 100 đ/kg thép cuộn.

Thông báo tăng giá TMN V ngày 01.02.2023

VNSTEEL News