Tháng 5/2023 sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống VNSTEEL đạt 222.000 tấn thép các loại

Tháng 5/2023, kết quả sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm của toàn hệ thống VNSTEEL đã có sự cải thiện so với tháng trước, tuy nhiên vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước do sức mua của thị trường hồi phục chậm, thị trường bất động sản khó khăn và giải ngân vốn đầu tư công thấp đã tác động tiêu cực đến thị trường thép.

12/06/2023 16:25

Toàn hệ thống VNSTEEL tháng 5 đạt sản lượng bán hàng 222.000 tấn, tăng 11% so với tháng trước và bằng 86% cùng kỳ năm 2022. Trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ tháng 5/2023, thép xây dựng đóng góp trên 163.700 tấn, Tôn mạ 23.000 tấn, Thép cuộn cán nguội trên 35.300 tấn. Tôn mạ tiếp tục được đà tăng trưởng, khi đã tăng 56% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm đạt trên 1.085.000 tấn các loại, bằng 70% cùng kỳ năm 2022. Trong đó thép xây dựng đạt 822.200 tấn, thép cuộn cán nguội đạt 172.400 tấn, tôn mạ đạt trên 90.400 tấn.

z4426018719507_c6084ef6d329fec4c30f331aca5a5980 Biểu đồ tiêu thụ thép thành phẩm VNSTEEL

Theo dự báo của các tổ chức quốc tế, năm 2023 sẽ là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam trước tác động từ cả bên trong và bên ngoài. Hai động lực tăng trưởng chính của Việt Nam là xuất khẩu và tiêu dùng trong nước có thể tiếp tục gặp nhiều thách thức trong nửa cuối năm 2023. Trong bối cảnh đó, VNSTEEL tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống bám sát tình hình biến động của kinh tế thế giới và thị trường thép để linh hoạt trong điều hành, tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm huy động mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả.

 VNSTEEL News