Điều kiện nào để thép NK được phân loại vào “Thép cốt bê tông”?

Trường hợp mặt hàng thép NK đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê tông nhưng không dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng trong xây dựng mà DN NK trực tiếp đưa vào sản xuất thì không áp dụng mã số “thép cốt bê tông” tại nhóm 72.13, 72.14, 72.15 Biểu thuế NK ưu đãi…

05/02/2018 10:26

Trường hợp mặt hàng thép NK đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê tông nhưng không dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng trong xây dựng mà DN NK trực tiếp đưa vào sản xuất thì không áp dụng mã số “thép cốt bê tông” tại nhóm 72.13, 72.14, 72.15 Biểu thuế NK ưu đãi…

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn một số DN và hải quan các tỉnh, thành phố trong việc phân loại mã số mặt hàng thép cốt bê tông NK.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn, đối với các tờ khai đăng ký NK trước ngày 1/1/2018: Trường hợp mặt hàng thép NK đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê tông nhưng không dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng trong xây dựng mà DN NK trực tiếp đưa vào sản xuất thì không áp dụng mã số “thép cốt bê tông” tại nhóm 72.13, 72.14, 72.15 Biểu thuế NK ưu đãi kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ, được phân loại vào mã số “loại khác” thuộc cùng phân nhóm 6 số với mặt hàng “thép cốt bê tông” tại các nhóm 72.13, 72.14, 72.15.

Theo đó, với những trường hợp này, Tổng cục Hải quan giao cục hải quan tỉnh, thành phố nơi phát sinh tờ khai đăng ký NK của Công ty kiểm tra thực tế việc sử dụng các mặt hàng thép thuộc đối tượng nêu trên của Công ty để làm cơ sở xác định mặt hàng có hay không đáp ứng điều kiện nêu trên.

Đối với các tờ khai đăng ký NK từ ngày 1/1/2018: Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị Định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2018. Cụ thể: mặt hàng “Thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loại thép đáp ứng một trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn sau đây: QCVN 7:2011; JIS G 3109; JIS G 3112; JIS G 3117; GB 1499:1998 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê tông quốc tế hoặc nước khác.

Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn thép cốt bê tông nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Trong trường hợp DN NK khai báo vào thép “loại khác” thì phải xuất trình được giấy chứng nhận của nhà sản xuất hoặc giám định của cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện giám định xác nhận mặt hàng thép NK không thuộc một trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn nêu trên.