1.1. Mô tả công việc:

- Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Rà soát pháp lý hợp đồng, giao dịch với bên ngoài.

- Tham mưu, rà soát pháp lý các văn bản phát hành của Tổng công ty đảm bảo phù hợp pháp luật

- Xây dựng khung tuân thủ và triển khai, theo dõi, kiểm soát tuân thủ pháp luật cho các hoạt động của Tổng công ty.

- Tham gia xây dựng các quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý và kiểm soát rủi ro trong Tổng công ty.

- Rà soát, thẩm định pháp lý đất đai, bất động sản, dự án đầu tư.

- Nghiên cứu góp ý dự thảo quy định pháp luật.

- Thực hiện công tác kiểm tra; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

- Thực hiện các công việc khác như: Tổng hợp, dự thảo các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu.

- Thực hiện công việc khác do Lãnh đạo Ban giao.

1.2. Yêu cầu

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, tốt nghiệp loại khá trở lên, ưu tiên có chứng chỉ Luật sư.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh (đọc và dịch tốt).

- Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật hoặc pháp chế cho các Công ty, Tập đoàn lớn.

- Tuổi đời: Từ 25 - 35 tuổi, có sức khoẻ tốt đáp ứng được yêu cầu công việc, ưu tiên nam giới.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ứng xử khéo léo, linh hoạt; ngoại hình ưa nhìn.

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ lưỡng và có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

- Khả năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.