THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

1. Vị trí chức danh tuyển dụng: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

a) Số lượng: 01 người.

b) Địa điểm làm việc: Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP; số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

c) Nguồn tuyển dụng: Từ nguồn nhân sự bên ngoài Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

d) Mức lương: Theo thỏa thuận

2. Công việc của vị trí chức danh tuyển dụng và một số tiêu chuẩn đối với các ứng viên dự tuyển 

2.1. Công việc chính dự kiến phải thực hiện:

Giúp Kế toán trưởng Tổng công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Tài chính Kế toán được giao, gồm: 

- Công tác xây dựng Chiến lược phát triển, tái cơ cấu;

- Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý tài chính, công nợ…; 

- Công tác quản lý tài chính tại công ty con, công ty liên kết, đầu tư xây dưng cơ bản, tái cơ cấu vốn tại các doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty; 

- Giúp Kế toán trưởng trong công tác quyết toán cổ phần hóa của Tổng công ty;

- Giúp Kế toán trưởng theo dõi, phân tích và đề xuất phương án xử lý về tài chính đối với các nội dung liên quan đến Dự án Tisco 2 và Công ty VTM;

- Làm đầu mối làm việc với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, báo cáo…

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tổng công ty và Ban Tài chính Kế toán giao.

2.2. Tiêu chuẩn đối với ứng viên:

a) Trình độ, kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo thuộc một trong các lĩnh vực Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế;

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công tác kế toán, tài chính, kiểm toán tối thiểu từ 10 năm trở lên; ưu tiên xem xét đối với ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước;

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với chức danh được bổ nhiệm theo quy định tại Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty;

- Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

- Có sức khoẻ tốt đáp ứng được yêu cầu công việc.

b) Tuổi đời: Không quá 50 tuổi.

3. Yêu cầu hồ sơ dự tuyển dụng:

1. Đơn xin dự tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch dán ảnh (có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ); 

3. Bản sao: Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (nếu có);

4. Bản sao giấy khai sinh;

5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (bản gốc);

6. Căn cước công dân (bản photo).

(Ứng viên có thể nộp trước bản scaner hồ sơ trên gửi qua địa chỉ email. Tuy nhiên phải có bản chính khi được mời đến tham dự thi tuyển)

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12 tháng 5 năm 2023.

(Thời gian trên là thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ dự tuyển, Bên tuyển dụng không chịu trách nhiệm về tất cả các lý do dẫn đến hồ sơ dự tuyển gửi chậm tới bên tuyển dụng).

2. Bên tuyển dụng sẽ sơ tuyển hồ sơ, lựa chọn và mời ứng viên đáp ứng các yêu cầu để tham dự thi tuyển. 

3. Hồ sơ không hoàn trả lại nếu không trúng tuyển. 

4. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi về Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP. Địa chỉ: Số 91 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Vũ Thùy Dương, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự Tổng công ty, số điện thoại: 0904.86.68.92 hoặc qua địa chỉ email duongvt@vnsteel.vn