Hội nghị Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn do Đoàn Khối DNTW tổ chức

27/10/2015 09:09