CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM DỰ THI CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VỚI CHỦ ĐỀ “Thép Miền Nam /V/: Phát huy truyền thống và uy tín thương hiệu”

Cuộc thi viết và vận động sáng tác với chủ đề “Thép Miền Nam /V/: Phát huy truyền thống và uy tín thương hiệu” do VNSTEEL tổ chức đã hết thời hạn nhận bài vào 15/6/2022.

 Sau gần 2 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 48 tác phẩm của các tác giả là cán bộ công nhân viên, người lao động thuộc Khối Thép Miền Nam /V/, Nhà phân phối, khách hàng, đối tác của Thép Miền Nam /V/ trên toàn quốc.

28/06/2022 13:29

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP xin trân trọng công bố Danh sách 48 tác phẩm dự thi đã gửi về Ban Tổ chức từ ngày 25/4/2022 đến hết ngày 15/6/2022, cụ thể như sau:

DANH SÁCH 48 BÀI DỰ THI

Hiện nay Ban tổ chức cuộc thi đã thành lập Ban giám khảo để tiến hành chấm điểm các bài viết. Việc công bố và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức trong tháng 7 năm 2022. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm trên Cổng thông tin điện tử www.vnsteel.vn.

Các tác phẩm dự thi không đoạt giải nếu đảm bảo nội dung, chất lượng bài viết, đủ điều kiện đăng tải lên Cổng thông tin điện tử VNSTEEL thì sẽ được Tổng công ty liên hệ và thực hiện trả nhuận bút cho tác giả theo Quy định về độ phụ cấp, thù lao và nhuận bút của VNSTEEL.

Ban Tổ Chức xin trân trọng cảm ơn các tác giả đã tin tưởng Thép Miền Nam /V/ cũng như đồng hành cùng cuộc thi Viết và Sáng tác với chủ đề “Thép Miền Nam /V/: Phát huy truyền thống và uy tín thương hiệu”.

Ban Tổ chức cuộc thi

Bình luận