Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

19/11/2014 10:46

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Đảng ủy Khối DNTW, có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các đồng chí là Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Dân vận tại các Đảng ủy trực thuộc Khối.

Báo cáo tổng kết của Đảng ủy Khối do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày nêu lên những kết quả cụ thể sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 30, đồng thời phân tích rõ những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng thực hiện Chỉ thị tốt hơn trong thời gian tới.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 30, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong doanh nghiệp đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện gắn với tình hình hoạt động thực tiễn của từng đơn vị, được cán bộ, công nhân viên chức và người lao động hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, tạo được bầu không khí cởi mở, thân thiện; tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần làm chủ của người lao động.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. Đến nay, các doanh nghiệp trong Khối không có đình công, lãn công hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ đã đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời phát huy được trí tuệ tập thể trong việc công khai thảo luận, bàn bạc, lấy ý kiến về các mặt hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp, từ đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, trong cán bộ, đảng viên và người lao động; từng bước khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, gia trưởng, hạn chế khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo và quản lý được củng cố, tăng cường.

Quy chế dân chủ đã tác động trực tiếp tới người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Nâng cao trách nhiệm của người quản lý đối với người lao động, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tham gia quản lý doanh nghiệp; thiết lập mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần đưa chính sách pháp luật vào thực tiễn cuộc sống, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động. Quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã giúp cho người lao động nhận thức rõ hơn về lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, từ đó tự giác thực hiện. Đây là cơ sở để xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 30 tại Đảng ủy Khối cho thấy, chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đồng đều giữa các đơn vị, doanh nghiệp; motọ số đơn vị chậm rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các quy chế, quy định để phù hợp với thực tiễn; một bộ phận cán bộ CNVCLĐ trong doanh nghiệp chưa quan tâm đến những nội dung liên quan đến quy chế dân chủ ở cơ sở dẫn đến có lúc, có nơi không dám đấu tranh chống tiêu cực, dân chủ chưa được phát huy…

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu kết luận Hội nghị

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Tại Hội nghị, các bài tham luận làm rõ những cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhiều nơi công khai về thu chi tài chính; bổ nhiệm cán bộ, thi nâng ngạch, nâng bậc lương; công khai mua sắm và sử dụng tài sản công; tổ chức đối thoại với CNVCLĐ hoặc tổ chức Hội nghị người lao động… Qua đó giải quyết tốt mối quan hệ hài hòa giữa quản lý doanh nghiệp và người lao động, tạo sự dân chủ, thống nhất, đoàn kết để xây dựng đơn vị, doanh nghiệp phát triển.

Đồng chí Hà Thị Khiết và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Bùi Văn Cường tặng Cờ thi đua cho các tập thể thực hiện tốt Chỉ thị 30

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy Khối là một trong những Đảng ủy thực hiện tốt nhất, thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm và phát huy được vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị cũng như của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong Khối, góp phần quan trọng vào sự ổn định, tăng trưởng và phát triển đất nước.

Nhất trí với những đánh giá các mặt được, chưa được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị mà Đảng ủy Khối đã nêu trong báo cáo, đồng chí Hà Thị Khiết yêu cầu cần tiếp tục bám sát các nội dung trong Chỉ thị, tổng kết những vấn đề lớn, rút kinh nghiệm và quan tâm hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các nội quy, quy chế, quy định, quy trình thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi và phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; lấy đối thoại, thương lượng, thỏa thuận làm phương tiện để phát huy dân chủ và đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quá trình chuẩn bị Đại hội các cấp một cách cụ thể, thiết thực, tránh hình thức và nêu thành tích để dẫn tới những vấn đề không đáng có, bởi “Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn” như Hồ Chủ tịch đã từng dạy.

Đồng chí mong muốn Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phát huy kinh nghiệm của mình để quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ tới, trở thành Đảng bộ đầu tàu về kinh tế và cũng sẽ là đầu tàu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng tâm hiệp lực để ổn định và phát triển, góp phần xây dựng xã hội dân chủ văn minh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hà Thị Khiết và sau Hội nghị này tiếp tục giao cho Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ của các ban tham mưu trong Đảng ủy Khối nghiên cứu, tiếp thu hoàn chỉnh báo cáo để chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho 8 Đảng bộ trực thuộc Khối. Ngoài ra, có 41 tập thể và 49 cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.