VNSTEEL - Vững chắc cho sự phát triển của ngành Thép Việt Nam

Tổng kết năm 2016 VNSTEEL đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

18/01/2017 15:34

Tổng kết năm 2016 VNSTEEL đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Các chỉ tiêu đưa ra đều vượt kế họach so với năm 2015. Cụ thể: Phôi thép sản xuất đạt 2.054.000 tấn đạt 100% so với kế họach và tăng 24% so với cùng kì năm trước, tiêu thụ ước đạt 681.200 tấn bằng 114% kế họach tăng 20% so với cùng kỳ năm 2015; Thép xây dựng đạt 3.046.300 tấn bằng 105% kế hoạch và tăng 9% so với cùng kỳ, mức tiêu thụ đạt 3.028.500 tấn bằng 104% kế họach và tăng 12% so với cùng kỳ; thép cán nguội có sản lượng tiêu thụ đạt 490.000 tấn bằng 148% kế họach và tăng 65% so với cùng kỳ; sản xuất thép sau cán đạt 278.000 tấn tôn mạ tăng 105% so với kế họach và 40% so với cùng kỳ,…. Ngoài ra còn có các lĩnh vực phụ trợ như gia công thép, gang đúc, vật liệu chịu lửa, vật liệu xây dựng,… đều hoàn thành kế họach và vượt chỉ tiêu đề ra.

Doanh thu toàn Tổng công ty là 60.386 tỉ đồng trong đó, Công ty mẹ đạt 1.215 tỷ đồng. Khối công ty con là 22.504 tỷ đồng; khối công ty liên kết là 36.567 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.822,5 tỷ đồng. Bình quân thu nhập đầu người tăng lên đáng kể. Công ty mẹ tổng số lao động năm 2016 là 178 người, thu nhập bình quân là 14.601.000 đồng/người/tháng tăng 9,33% so với năm 2015.

Khối công ty con số lao động là 3.017 người thu nhập bình quân đạt 11.578.000 đồng/người/tháng tăng 14,51% so với năm 2015. Khối công ty Liên kết tổng số lao động là 11.170 người thu nhập bình quân đạt 8.531.000 đồng/người/tháng tăng 17,18% so với năm 2015.

Để có được thành quả đó ngay từ đầu năm 2016, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo đã chủ động bám sát tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, đưa ra nhiều chủ trương quyết liệt. Bên cạnh đó là sự phấn đấu nỗ lực hết mình của Tập thể đội ngũ cán bộ công nhân viên chức Tổng công ty.

Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong năm 2016 như thực hiện các dự án chuyển tiếp, trọng điểm và đầu tư chiều sâu, ban hành quy chế quản lí và sử dụng hệ thống nhãn hiệu VNSTEEL, hoàn thành báo cáo phân tích tài chính năm 2016, công tác quản lí vốn sâu năm 2016,chuyển đổi mô hình họat động…. Bên cạnh đó còn đề ra nhiệm vụ phương hướng cụ thể trong năm 2017 như tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, hoàn thành kế họach tài chính đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội trong năm tới.

Năm 2016 khép lại với rất nhiều thành công đạt được tuy vẫn còn một số tồn tại song Tổng công ty Thép Việt Nam VNSTEEL vẫn đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ đồng thời giữ vững vị thế đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất Thép tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Ông Nghiêm Xuân Đa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lên trao tặng Giấy khen của Tổng công ty cho các tập thể