Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ lần 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020

02/12/2015 20:28

Ngày 1/12/2015, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỳ họp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT và Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBKT Đảng ủy Khối DNTW đã thông báo Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí. Bên cạnh đó, các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối đã cho ý kiến về các dự thảo: Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối DNTW, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình các kỳ họp của UBKT Đảng ủy Khối, Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối năm 2016; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBKT Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì phiên họp
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, đặc biệt là các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đồng chí mong rằng: Phát huy kết quả và thành tích đạt được, nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Khối DNTW thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của đơn vị. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II cũng như các chỉ đạo của UBKT Trung ương, chủ động phối hợp với các UBKT các cấp, tham mưu giúp Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng quy chế làm việc và thực hiện có kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình hàng năm và toàn khóa; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thông qua các hình thức, nội dung phù hợp; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối hàng năm và xây dựng lộ trình thực hiện tốt các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối; lãnh đạo xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW chụp ảnh lưu niệm