UBKT Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Sáng 12-10-2018, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018). Dự Lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cán bộ lão thành cách mạng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện cấp ủy, chủ nhiệm UBKT các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng nhiều thế hệ cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương…

12/10/2018 15:38

Sáng 12-10-2018, tại Hà Nội, UBKT Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018). Dự Lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cán bộ lão thành cách mạng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện cấp ủy, chủ nhiệm UBKT các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng nhiều thế hệ cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương…

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng. 70 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Từ 3 thành viên chuyên trách và một số cán bộ giúp việc trong ngày đầu thành lập; đến nay, Ngành Kiểm tra Đảng đã có hàng vạn cán bộ chuyên trách và kiêm chức ở các cấp. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, trong chiến tranh hay hòa bình, kể cả những thời điểm thử thách gay go, ác liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tập thể và cá nhân Ngành Kiểm tra đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; Ngành Kiểm tra và Cơ quan UBKT Trung ương đã được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng. Chiến công, sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ kiểm tra đã xây đắp lên truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần, thái độ kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn. Tình hình đó đặt ra cho UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành 70 năm qua, cùng với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ngành Kiểm tra Đảng nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng; khẳng định Ngành Kiểm tra của Đảng có quyền tự hào về những đóng góp quan trọng của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 70 năm qua, UBKT Trung ương, UBKT các cấp và các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Ngành Kiểm tra của Đảng đã giành được trong 70 năm qua.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra, để thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, công tác kiểm tra cần chú ý khâu phát hiện sai phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua tố giác của nhân dân, chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực; khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"...

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu: Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, một mặt tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ, mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; phải khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra; coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UBKT Trung ương.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng tập thể Cơ quan UBKT Trung ương. Nhân dịp này, UBKT Trung ương trao Cờ thi đua tặng 20 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc; tặng Bằng khen 29 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng; tặng Bằng khen 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Nhà bia UBKT Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú trao Cờ thi đua của UBKT Trung ương tặng 20 tập thể có thành tích có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương: Nguyễn Thanh Sơn, Mai Trực, Lê Thị Thủy trao Bằng khen của UBKT Trung ương tặng 29tập thể có thành tích xuất sắc.