Trung Quốc dẫn đầu danh sách thị trường cung cấp sắt thép cho Việt Nam

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11-2016, lượng sắt thép cả nước nhập về là 16,9 triệu tấn, tăng 22,5% về lượng.

20/12/2016 13:20

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11-2016, lượng sắt thép cả nước nhập về là 16,9 triệu tấn, tăng 22,5% về lượng.

Đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong 11 tháng/2016 giảm 13,1% nên trị giá nhập khẩu là 7,25 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 6,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhập khẩu sắt thép trong tháng 11 là 1,46 triệu tấn, trị giá là 712 triệu USD, giảm 5,8% về lượng và giảm 2% về trị giá so với tháng trước.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 11 tháng qua dẫn đầu là từ Trung Quốc là 9,9 triệu tấn, tăng 18%; Nhật Bản: 2,44 triệu tấn, tăng 7%; Hàn Quốc: 1,69 triệu tấn tăng 6,5% so với 11 tháng/2015.