Tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II

29/11/2015 16:52

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW đã báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, Đảng ủy Khối đã bám sát Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 29/9/2014 về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK ngày 15/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác nhân sự tại Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát hành sách hướng dẫn, các biểu mẫu tổ chức Đại hội và nhiều văn bản chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ trực thuộc,... Đồng thời tập huấn cho đội ngũ cấp ủy viên trong toàn Đảng bộ Khối; lập các tổ công tác và các tiểu ban phục vụ đại hội.

Bên cạnh đó, Thường trực Đảng ủy Khối thường xuyên họp và chỉ đạo các tiểu ban, các ban, đơn vị, các bộ phận giúp việc Đại hội để cho ý kiến về các dự thảo văn kiện, chương trình Đại hội, công tác truyền thông, khánh tiết, điều kiện cơ sở vật chất, hội trường, việc phân công các tập thể, cá nhân tham gia tổ chức Đại hội; phối hợp với Đảng ủy trực thuộc để chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội các đảng bộ trực thuộc theo đúng kế hoạch; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối được chuẩn bị chu đáo, khoa học, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của các đại biểu, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Khối trình Đại hội đã đánh giá đúng và đầy đủ tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, gắn với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới cũng như các giải pháp thực hiện. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình, biện pháp khắc phục.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được Đảng ủy Khối coi trọng và chỉ đạo triển khai đồng bộ, rộng khắp bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền bám sát những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, gắn với phát động thi đua chào mừng Đại hội. Báo Điện tử Đảng ủy Khối và trang tin điện tử, tạp chí của các Đảng bộ trực thuộc thường xuyên đưa tin, bài về Đại hội Đảng bộ Khối và Đại hội các Đảng bộ trực thuộc, có tính lan tỏa cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối và trong xã hội.

Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo đúng quy định. Chất lượng các văn kiện được đảm bảo, các ý kiến tham luận, góp ý tại Đại hội nhìn chung có chất lượng cao, việc tổ chức thảo luận theo các trung tâm đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đại biểu được trực tiếp tham gia ý kiến với Đại hội. Đã có 35 báo cáo tham luận từ các Đảng ủy trực thuộc gửi về Đại hội, trong đó có 9 ý kiến được trình bày tại Đại hội. Tại 5 trung tâm thảo luận, có 58 ý kiến góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối. Các ý kiến tham gia, đóng góp đã được tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện vào các văn kiện Đại hội. Việc tổ chức thảo luận các văn kiện đã phát huy dân chủ, công khai, khách quan, tập trung trí tuệ của đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II
Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II

Công tác nhân sự trước, trong Đại hội và công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, đúng Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; nhân sự khóa mới nhìn chung đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, đúng với đề án của cấp ủy khóa cũ trình Đại hội. Nghị quyết Đại hội được 100% đại biểu nhất trí thông qua. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 46 đồng chí; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư được bầu tái đắc cử nhiệm kỳ mới; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí. Đại hội đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 27 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết; tổng số đại biểu chính thức là 28 đồng chí. Tỷ lệ mới tham gia cấp ủy đạt cao (58,7%); tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 6,5%, nữ tham gia Ban Thường vụ đạt 20%; tỷ lệ tuổi trẻ đạt 8,7%.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: công tác nhân sự, công tác văn kiện và công tác phục vụ có lúc, có việc các tiểu ban, bộ phận giúp việc triển khai còn chậm. Một số ý kiến phát biểu tại các trung tâm thảo luận nhìn chung còn dài, nội dung tham gia ở một vài trung tâm thảo luận chưa sâu, chưa tập trung vào nội dung thảo luận, vào những việc khó, việc mới và có tính đột phá.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm theo yêu cầu của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị. Để có được những thành công đó, phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các Đảng bộ trực thuộc trong việc tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp cũng như các tiểu ban giúp việc chuẩn bị Đại hội, các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các Đảng bộ trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW, góp phần cho thành công của Đại hội.

Nhất trí với những ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị về những mặt hạn chế còn tồn tại, đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị, các ban, đơn vị trong Đảng ủy Khối cũng như các Đảng ủy trực thuộc cần rút kinh nghiệm để trong những kỳ Đại hội tới đạt kết quả như mong muốn. Đặc biệt là phải đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành Đại hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và Đảng bộ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng tâm, những vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành Đại hội.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Các tập thể được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW
Đại diện các tập thể được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW

Các cá nhân được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW