Tôn lạnh Việt Nam có thể bị áp thuế tới hơn 40% tại Thái Lan

Mức thuế chống bán phá giá dự kiến có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ở mức từ 7,94%-40,49%.

26/09/2016 07:47

Mức thuế chống bán phá giá dự kiến có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ở mức từ 7,94%-40,49%.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) mới nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã thông báo gửi Bản dữ liệu trọng yếu kết luận điều tra trong khuôn khổ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong bản dữ liệu trọng yếu, mức thuế dự kiến có thể áp dụng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam ở mức từ 7,94%-40,49%.

DFT cũng thông báo sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quan gửi bản đệ trình nêu các ý kiến, lập luận dưới dạng văn bản tới DFT không muộn hơn 16h30’ ngày 6-10-2016 (giờ Bangkok).

Mặt khác, DFT cũng thông báo sẽ tổ chức phiên điều trần lúc 13h30’ ngày 12-10-2016 tại Tầng 16- Phòng họp số 1601 Cục Ngoại Thương (DFT) nếu các bên liên quan có yêu cầu bằng văn bản và gửi tới DFT trước 16h30’ ngày 6-10-2016 (giờ Bangkok).

Văn bản yêu cầu bao gồm tên của người tham gia (chỉ được tối đa 3 người) và chỉ những người đã đăng ký mới có thể tham gia phiên điều trần này.

Trước đó, ngày 11-9-2015, Thái Lan đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm tôn lạnh nhập khẩu của Việt Nam. Sản phẩm tôn lạnh bị điều tra có các mã HS 7210.61.11.011 7210.61.11.01 7210.61.11.013 7210.61.11.014 7210.61.11.021 7210.61.11.022 7210.61.11.023 7210.61.11.024 7210.61.11.031 7210.61.11.032 7210.61.11.033 7210.61.11.034 7210.61.11.090 7210.61.91.031 7210.61.91.032 7210.61.91.033 7210.61.91.034 7210.61.91.090 7225.99.90.090 7212.50.21.000 7212.50.22.000 7212.50.29.000 7226.99.19.090 và 7226.99.99.090.