Tiến tới hình thành thành hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

Cùng với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế cũng đang tích cực cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu đơn giản, tiện dụng nhất cho người nộp thuế.

25/07/2019 14:58

Cùng với việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, ngành Thuế cũng đang tích cực cải cách hành chính, hướng đến mục tiêu đơn giản, tiện dụng nhất cho người nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Trên cơ sở đó, toàn ngành đang nỗ lực thực hiện không ngừng nghỉ để bám sát những mục tiêu đã đề ra.

Đến nay, ngành Thuế đã mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc, 99,8% doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng đang phối hợp với 50 ngân hàng thương mại kết nối nộp thuế điện tử với 99,6% doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ.

Ngành Thuế cũng đã mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử tại 63 địa phương với 94,2% doanh nghiệp tham gia sử dụng.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực, khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà tại 46 Cục Thuế. Đồng thời thực hiện nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử tại 316 Chi cục Thuế thuộc 29 Cục Thuế.

Hiện ngành Thuế đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia người nộp thuế và xây dựng quy định về tiêu chuẩn kết nối phục vụ triển khai hóa đơn điện tử đáp ứng nghị định 119/NĐ-CP tiến tới hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về hóa đơn trong nền kinh tế.

Tổng cục Thuế thông tin, thời gian tới, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế như: khai, nộp thuế điện tử đối với cá nhân có hoạt động cho thuê nhà; thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế.