Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ dự án đầu tư kém hiệu quả

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Công thương tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Công thương ngày 15-5.

16/05/2016 09:07

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Công thương tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Công thương ngày 15-5.

Biểu dương những thành tích của ngành Công thương nhưng Thủ tướng yêu cầu toàn thể ngành Công thương cần tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công thương theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển chiều sâu, nâng cao năng lực, năng suất lao động.

Khẩn trương rà soát, sửa đổi cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, nhanh chóng thể chế hóa pháp luật, đặc biệt các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, giúp doanh nghiệp tận dụng triệt để lợi ích; từng bước giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp và sử dụng nhiều tài nguyên, lao động giản đơn…

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải rà soát, đánh giá và kiên quyết loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đi liền với đó là bảo vệ môi trường…

Tại buổi lễ, bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định công nghiệp và thương mại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, hiện tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ đã chiếm hơn 80% GDP, khoảng 70% thu ngân sách.