Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Ngày 21/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

 

25/10/2021 16:41

Ngày 21/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành – Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.

dc Thanh - SCIC

Đồng chí Nguyễn Chí Thành sinh ngày 29/5/1972, có bằng Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng Cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước. Bắt đầu làm việc tại SCIC với vị trí Phó Trưởng ban Chiến lược năm 2006 và được bổ nhiệm Trưởng ban Chiến lược kể từ tháng 11 năm 2008. Từ năm 2010, đồng chí lần lượt được bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh phía Nam, Trưởng ban Đầu tư 3. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, đồng chí được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc SCIC, sau đó là Phó Tổng Giám đốc phụ trách SCIC kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Ngày 8 tháng 5 năm 2019, đồng chí được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC. Tại Đại hội Đảng bộ SCIC lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy. Tại Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Ngày 2/10/2020 đồng chí được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương giao phụ trách Đảng bộ SCIC.