Thư chúc mừng

12/10/2018 09:25

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018), thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi chân thành gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành, giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, trong đó có những vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn. Tình hình đó đặt ra cho ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhân dân; chủ động và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, lấy phòng ngừa, xây là chính, đồng thời kiên quyết xử lý những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, đến sự phát triển của đất nước; kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, năng động, sáng tạo trong tổ chức đảng và đảng viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, điều trước hết là phải không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có dũng khí đấu tranh, có năng lực, trình độ, tinh thông nghiệp vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân, tô thắm thêm truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” của Ngành Kiểm tra.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tôi xin chân thành cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đã luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên ủy ban kiểm tra các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó trong thời gian tới.

Chúc các đồng chí cán bộ Ngành Kiểm tra các thế hệ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Thân ái,

Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng,

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương