Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Thông báo nhanh của Đoàn Chủ tịch về kết quả Đại hội.

22/10/2020 17:13

Sau 03 ngày làm việc (19-21/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng tải toàn văn Thông báo nhanh của Đoàn Chủ tịch về kết quả Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam Việt Nam tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức TW và Đảng ủy Khối DNTW

TCĐT ĐUKDNTW