THÉP MIỀN NAM /V/ THƯƠNG HIỆU PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỪ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI XÃ HỘI

Thép Miền Nam /V/ là một trong những thương hiệu nổi bật của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP, có thể nói rằng sản phẩm của Thép Miền Nam /V/ gắn liền với lịch sử phát triển của Đất nước. 

31/08/2022 16:11

Khởi nguồn của Thép /V/ là 3 trụ cột đã cùng làm nên tên tuổi của thương hiệu Thép Miền Nam /V/, đó là Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL và Công ty CP Thép Nhà Bè - VNSTEEL.

Được hình thành ngay từ những năm 1960, Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, tiền thân là Việt Nam Kim Khí Công ty - Vikimco do chủ người Việt điều hành và quản lý. Ngày 01/01/1978 Vikimco chính thức được quản lý bởi Công ty Luyện Kim Đen thuộc Bộ Cơ Khí và Luyện Kim, được đổi tên thành Nhà máy Quốc Doanh Cán Thép Vikimco, đến ngày 27/07/1988 đổi tên thành Nhà máy Thép Thủ Đức. Từ ngày 15/04/2016 chính thức mang tên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL.

Văn phòng Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL

Cũng như Công ty cổ phần Thép Thủ Đức - VNSTEEL, Công ty cổ phần Thép Vicasa - VNSTEEL tiền thân là Xí nghiệp Việt Nam Cán Sắt Công ty được chủ người Hoa sáng lập từ ngày 17/05/1967. Ngày 15/06/1975 được đổi tên thành Nhà máy luyện cán thép Vicasa, đến ngày 18/11/1992 Nhà máy được đổi tên thành Nhà máy Thép Biên Hòa. Từ ngày 06/04/2016 chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL.