Thép Miền Nam - thép mình đã tới !

Bài dự thi của tác giả Trương Thị Thanh Hương tham gia Cuộc thi viết “Thép Miền Nam /V/: Phát huy truyền thống và uy tín thương hiệu” do Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP phát động.

Chi tiết về cuộc thi xem Tại đây

15/06/2022 09:21

Final 2 copy