Thép hợp kim cán nóng Việt Nam không bị Thái Lan áp thuế

Đó là thông tin vui Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết sau khi nhận được tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc ngày 26/2/2016 Cục Ngoại Thương - Bộ Thương mại Thái Lan (DFT) đã ban hành thông báo quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép hợp kim cán nóng thêm ba 3 năm. Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong đối tượng các nước bị áp thuế.

13/03/2016 13:15

Đó là thông tin vui Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương cho biết sau khi nhận được tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc ngày 26/2/2016 Cục Ngoại Thương - Bộ Thương mại Thái Lan (DFT) đã ban hành thông báo quyết định gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với thép hợp kim cán nóng thêm ba 3 năm. Tuy nhiên, Việt Nam không nằm trong đối tượng các nước bị áp thuế.

Được biết, thời gian và mức thuế mà các nước khác bị áp dụng cụ thể từ 27/2/2016 – 26/2/2017 là 41,67%; 27/2/2017 – 26/2/2018 là 40,42%; 27/2/2018 – 26/2/2019 là 39,21% đối với sản phẩm thép hợp kim cán nóng cuộn hoặc không cuộn thuộc các mã HS: 7225.30; 7225.40; 7226.91.

Theo quy định pháp luật tự vệ của Thái Lan, mức thuế này sẽ không được áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ bất kỳ nước đang phát triển nào có thị phần nhập khẩu sản phẩm bị điều tra không vượt quá 3%. Nguyên nhân chính do kết quả điều tra rà soát cho thấy không có thêm nước đang phát triển nào có thị phần nhập khẩu sản phẩm bị điều tra vượt quá 3%, nên danh sách các nước đang phát triển được loại khỏi biện pháp tự vệ gia hạn được giữ nguyên, trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, một số nhà nhập khẩu sản phẩm bị điều tra nhằm sản xuất, chế biến thêm hoặc lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu cũng được miễn thuế.