Thái Lan điều tra chống bán phá giá tôn lạnh và tôn màu Việt Nam

Công ty NSW. Bluescope cáo buộc điều tra chống bán phá giá tôn lạnh và tôn màu của Việt Nam có biên độ phá giá tương ứng 89.58% và 86.04%.

21/09/2015 15:48

Công ty NSW. Bluescope cáo buộc điều tra chống bán phá giá tôn lạnh và tôn màu của Việt Nam có biên độ phá giá tương ứng 89.58% và 86.04%.

Cục Quản lý cạnh tranh (VCA) Bộ Công Thương cho biết, Cục Ngoại thương (DFT) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đã đăng công báo ngày 11/9 quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh và tôn màu nhập khẩu từ Việt Nam.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã thông báo tới Chính phủ Việt Nam về việc DFT nhận được đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn lạnh và tôn màu của nguyên đơn là Công ty NSW. Bluescope đối với hai sản phẩm trên. Công ty NSW. Bluescope cáo buộc sản phẩm tôn lạnh và tôn màu với biên độ phá giá bị cáo buộc là 89.58% đối với sản phẩm tôn lạnh và 86.04% đối với sản phẩm tôn màu.

Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 3 của Thái Lan đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, trước đây là sản phẩm thép cuộn nguội năm 2012 và tôn lạnh năm 2015.

Trong thông báo của DFT, sau khi xem xét đơn kiện, DFT sơ bộ thấy có dấu hiệu hàng hóa bị bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa đối với sản phẩm nói trên.

Theo đó, DFT sẽ gửi Bản câu hỏi và Đơn kiện bản công khai cho các bên liên quan. Các bên quan tâm khác nếu cần thông tin, bản câu hỏi hay các tài liệu khác có thể gửi công văn thông báo tham gia vụ việc trong thời gian tối đa là 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Ngoài ra, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, các nhà xuất khẩu có thể gửi các tài liệu chứng minh, quan điểm và ý kiến trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày đang công báo này này tới Phòng xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương)./.