Tập trung tuyên truyền 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sáng nay 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 3 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

12/03/2021 14:48

Sáng nay 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trực tuyến Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tháng 3 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã nghe các chuyên đề: "Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19"; "Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới".

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid -19. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đã rất nỗ lực, chủ động trong việc tiếp cận vắc-xin Covid-19 nước ngoài ngay từ rất sớm; đồng thời, thúc đẩy việc nghiên cứu, sản xuất vắc-xin Covid-19 ở trong nước. Theo lộ trình sẽ có đủ vắc-xin Covid-19 để tiêm cho người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng lưu ý trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp; ở nước ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, trong khi đó, việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19 chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn quốc cho tất cả người dân, bước đầu ưu tiên cho một số địa phương có dịch và một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, do đó biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay là tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về công tác phòng, chống Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về công tác phòng, chống Covid-19.

Thông tin chuyên đề về "Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới", đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới, được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Đồng chí cũng đề nghị trong công tác tuyên truyền cần nhấn mạnh: chuyển đổi số là cuộc cách mạng chuyển đổi về mặt tư duy, nhận thức. Chuyển đổi số là một tiến trình liên tục, sẽ không có điểm bắt đầu cố định nào, cũng sẽ không có điểm kết thúc để đánh giá là hoàn thành hay chưa hoàn thành quá trình chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thông tin về chuyển dổ số quốc gia, phất triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông thông tin về chuyển đổi số quốc gia, phất triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược sẽ triển khai xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, căn cứ bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần tuyên truyền nhấn mạnh nội dung chủ yếu được Hội nghị Trung ương thông qua: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thống nhất việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ cần nêu rõ tình hình dịch trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp; nước ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, trong khi đó, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn quốc cho tất cả người dân. Bước đầu ưu tiên cho một số địa phương có dịch và một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, do đó biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay là tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng.

Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, mở đợt tuyên truyền cao điểm từ nay đến tháng 4/2021, tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…; kết quả hiệp thương đại biểu ứng cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Trong tháng 3, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); về việc chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số.../.