Tạo động lực, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

27/07/2020 09:33

Chiều 21/7, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối và toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, giai đoạn 2020 - 2025 là dịp để Cơ quan Đảng ủy Khối tổng kết công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối trong 5 năm qua.

Trong những năm qua, cán bộ, công chức, nhân viên trong Cơ quan Đảng ủy Khối đã nỗ lực thi đua, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác của Đảng ủy Khối nói chung và Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng. Phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Đảng ủy Khối được thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày càng trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, nhân viên của Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ và xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh. Thi đua đã và đang đi vào công việc hàng ngày của mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát hiện, ghi nhận, đánh giá và khen thưởng kịp thời.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan Đảng ủy Khối Hồ Xuân Trường cho biết: Với đặc thù là cơ quan chuyên trách công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức năng do Bộ Chính trị giao, trong 5 năm qua (2015 - 2020), Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy những lợi thế, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát tình hình thực tiễn, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Chương trình công tác hàng năm; luôn đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh.

Nổi bật trong 5 năm qua, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động: Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, các ban, đơn vị cơ quan Đảng ủy Khối đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy bám sát nhiệm vụ trọng tâm và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các biện pháp triển khai thực hiện. Cùng với đó, ban hành các văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, đơn vị phát huy vai trò của người lao động trong doanh nghiệp, đơn vị giám sát thực hiện nghị quyết; tổ chức làm việc với một số ban thường vụ đảng ủy trực thuộc để nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, từ đó chỉ đạo giải quyết và đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối bằng việc xây dựng kế hoạch tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua ở cấp mình, tạo động lực thi đua sôi nổi giữa các tập thể và giữa các cá nhân với nhau, thúc đẩy phong trào thi đua một cách thực chất và hiệu quả cao….

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Đại hội.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Đại hội.

Triển khai phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững; các đơn vị trong Khối thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các huyện nghèo trong cả nước với tổng kinh phí 9.374 tỷ đồng. Tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, người lao động và các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ số tiền là 68,8 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Đảng bộ Khối đã tổ chức phát động và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”; phong trào thi đua “Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào “Cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Đảng ủy Khối thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tổ chức phát động “Cuộc vận động hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” triển khai từ cấp cơ sở, tạo phong trào, hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động trong và ngoài Khối Doanh nghiệp Trung ương…

5 năm qua, công tác khen thưởng trong cơ quan Đảng ủy Khối có sự đổi mới cả về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình khen thưởng, quan tâm nhiều hơn đến người trực tiếp lao động (hàng năm tỷ lệ người trực tiếp lao động khoảng 15% trong số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở); chú trọng đến các tập thể, cá nhân đạt được thành tích trong điều kiện khó khăn. Việc xét khen thưởng đã gắn chặt với phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp làm tốt công tác tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; các ban, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trong từng thời gian, giai đoạn, để tổ chức thực hiện thi đua sát thực ở đơn vị mình; 100% tập thể và cán bộ công chức, viên chức đăng ký thi đua. Kết thúc mỗi đợt phát động thi đua, các đơn vị đều tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời. Qua đó đã tạo động lực, lôi cuốn mọi cán bộ, công chức, nhân viên hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Qua các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, Cơ quan Đảng ủy Khối đã có nhiều điển hình tiên tiến như: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Đoàn Thanh niên Khối đã liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hàng năm; nhiều năm được tặng Cờ Thi đua của Đảng ủy Khối, Cờ Thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cùng với các thành tích của tập thể, nhiều cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương cao quý: 3 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 1 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 đồng chí được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì…

Tiếp tục sáng tạo, đổi mới phong trào thi đua

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Cơ quan Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 5 năm qua.

Để phong trào thi đua yêu nước của Đảng ủy Khối nói chung và Cơ quan Đảng ủy Khối nói riêng đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thực chất hơn, Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thực sự là tấm gương tận tụy, trách nhiệm với công việc, đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, đồng thời luôn sâu sát để nắm bắt, hướng dẫn, động viên quần chúng, người lao động tích cực lao động sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, quan tâm hoàn thiện bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác này vì đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo sức sống sôi động cho phong trào thi đua.

Theo Phó Chủ tịch nước, phong trào thi đua của Đảng bộ Khối trong thời gian tới phải tạo động lực thúc đẩy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy tăng năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường…

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân.
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thay mặt Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Theo đó, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua do cấp trên phát động; thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng ủy Khối và các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối. Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thi đua nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ để doanh nghiệp phát triển bền vững; đổi mới phương pháp công tác, phong cách làm việc và hình thức quán triệt, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đảng ủy Khối bảo đảm tính hiệu quả thiết thực. Thi đua thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và các quy định hiện hành của Trung ương, Đảng ủy Khối, Cơ quan Đảng ủy Khối. Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức và người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, văn hóa công sở, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan Đảng ủy Khối có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, có tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cơ Thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020.
Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Cơ Thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, giai đoạn 2015 - 2020.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số chỉ tiêu cụ thể hàng năm của Cơ quan Đảng ủy Khối trong giai đoạn 2020 - 2025: 100% các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch thi đua và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân; 100% tập thể và cá nhân thực hiện nghiêm kỷ luật công tác, các quy chế, quy định của Đảng ủy Khối và Cơ quan Đảng ủy Khối. 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 80% ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có từ 02 tập thể xuất sắc tiêu biểu trở lên được tặng Cờ thi đua của Đảng ủy Khối. 100% Công đoàn ban, đơn vị đạt xuất sắc, trong đó có từ 02 Công đoàn ban, đơn vị đạt xuất sắc tiêu biểu trở lên; Công đoàn Cơ quan đạt xuất sắc tiêu biểu; Chi đoàn Thanh niên Cơ quan đạt xuất sắc tiêu biểu. 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 95% cán bộ, công chức, nhân viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong đó có 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 100% công đoàn viên đạt xuất sắc, trong đó có 30% công đoàn viên đạt xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp -
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối phát biểu hưởng ứng thi đua.

Tại Đại hội Thi đua yêu nước Cơ quan Đảng uỷ Khối lần thứ III, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối và gần 100 cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân viên cơ quan để mỗi cán bộ, công chức hiểu đầy đủ hơn về thi đua yêu nước cần được thể hiện qua những hành động và việc làm cụ thể.

Mỗi cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhất là cán bộ đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực của Cơ quan Đảng ủy Khối chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng uỷ Khối, đặc biệt là thi đua lập thành tích chào mừng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rình độ lý luận chính trị; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động, sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác của Ban, đơn vị nói riêng và của Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung nói chung. Các Công đoàn bộ phận tích cực tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn về các hoạt động thi đua do Cơ quan Đảng ủy Khối phát động; chủ động phối hợp với lãnh đạo ban để cụ thể hóa các phong trào, hoạt động thi đua phù hợp chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần xây dựng tập thể ban, đơn vị đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát hiện và đề xuất khen thưởng, tuyên dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Phó Chủ nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng ủy Khối trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối. Ngoài ra, 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 6 tập thể, 7 cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; 2 tập thể được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.