Tăng cường kiểm tra C/O mặt hàng sữa và phôi thép nhập khẩu

Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra C/O mặt hàng sữa và phôi thép nhập khẩu.

01/03/2016 14:08

Cục Điều tra chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan vừa có văn bản đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra C/O mặt hàng sữa và phôi thép nhập khẩu.

Theo đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị các Cục Hải quan tăng cường công tác kiểm tra C/O đối với mặt hàng sữa thành phẩm nhập khẩu từ Singapore. Lý do, đối với mặt hàng này, trong khối ASEAN Việt Nam nhập khẩu gần như toàn bộ sữa từ Singapore với tỷ lệ khai C/O ưu đãi gần 100%.

Ngoài ra, Cục Điều tra chống buôn lậu cũng đề nghị các đơn vị tăng cường kiểm tra C/O và tiêu chuẩn kỹ thuật đối với mặt hàng phôi thép từ Trung Quốc và lưu ý kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai báo mô tả hàng hóa không thống nhất dẫn đến những vướng mắc trong việc áp mã.

Nếu phát hiện vi phạm hoặc có phát sinh vướng mắc trong quá trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát và xử lý hàng hóa nêu trên, các đơn vị Hải quan phải kịp thời báo cáo về Tổng cục hải quan.