Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

29/04/2021 13:19

Hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Thường trực các đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc và báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc và báo cáo sơ kết tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Khối có ý nghĩa rất quan trọng, đã khơi dậy và là chỗ dựa cho niềm tin và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Theo đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hành động tự giác và là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Khối Doanh nghiệp Trung ương; được các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch từng năm và toàn khóa. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đóng vai trò hết sức quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp. Việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: Một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 được cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp quan tâm, tổ chức thực hiện thường xuyên. Công tác sơ kết được chú trọng; đã xây dựng được nhiều tập thể và cá nhân thực sự điển hình, tiêu biểu.

Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trước những biến động khó lường của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài và các thành phần kinh tế trong nước, song với ý chí vươn lên và bằng quá trình đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương vẫn hoạt động hiệu quả, thể hiện được vai trò nòng cốt, dẫn dắt và bảo đảm giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, có đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước, bảo đảm an sinh xã hội; chung tay cùng cả nước chống đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối còn bảo đảm là nguồn thu quan trọng, ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 16,5%.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua. Với những cách làm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động đẩy lùi những suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đánh giá cao tinh thần cầu thị, nghiêm túc, thắng thắn của Đảng bộ Khối khi đã chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW trong báo cáo, cũng như các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động tự giác và thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với những đặc thù của Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp để hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ: xây dựng Đảng và lãnh đạo sản xuất kinh doanh. Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề và những chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện chuyển đổi số doanh nghiệp nhà nước. Trong xây dựng các chương trình, kế hoạch phải đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình. Có cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng, tôn vinh kịp thời các gương điển hình người tốt, việc tốt, tuyên truyền, nhân rộng những cách làm hay, sáng kiến tốt. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW giai đoạn 2016 – 2021.

Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đất nước ta đứng trước thời cơ lớn (cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín), song cũng không ít khó khăn thách thức, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy; nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương. Đảng ủy Khối tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị, các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới.

Có cơ chế để bảo vệ cán bộ, đảng viên “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách”. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng đối với 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Hình ảnh các đại biểu tham luận tại Hội nghị:

Đồng chí Đỗ Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Trưởng giàn thuộc phòng Vận hành và Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Trưởng giàn thuộc phòng Vận hành và Khai thác, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.