Sẽ chấm dứt cho vay ngoại tệ sau tháng 3/2016?

Thông tư mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ cho phép gia hạn cho vay ngoại tệ đến 31/3/2016. Sau thời gian này, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ không còn được vay vốn bằng ngoại tệ.

11/12/2015 10:14

Thông tư mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ cho phép gia hạn cho vay ngoại tệ đến 31/3/2016. Sau thời gian này, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ không còn được vay vốn bằng ngoại tệ.

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy đinh cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo thông tư này, các TCTD vẫn được phép cho vay ngoại tệ đối với các trường hợp như quy định hiện hành.

Thứ nhất, cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguôn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay.

Thứ hai, cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dấu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đê trả nợ vay.

Thứ ba, cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được TCTD giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho TCTD cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot) trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ.

Thứ tư, cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyêt định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ngoài ra, TCTD được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài quy định nêu trên nhưng thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định tại các Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau khi được NHNN Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

Tuy nhiên, thời hạn thực hiện cho vay các đối tượng đã có sự khác biệt. Cụ thể, cho vay ngoại tệ ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu không còn bị giới hạn theo năm như trước đây nữa. Còn cho vay ngoại tệ ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu chỉ được thực hiện cho tới hết quý I (ngày ngày 31/3/2016) thay vì kéo dài đến hết năm như trước.

Như vậy, đến hết quý I/2016, nhiều doanh nghiệp sẽ không còn được vay ngoại tệ. Đây là một trong những nỗ lực của NHNN trong cuộc chiến chống đô la hóa nền kinh tế. Theo đó, quan hệ vay mượn USD sẽ chuyển dần sang quan hệ mua - bán.