SCIC tổ chức Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước năm 2019

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là Hội nghị thường niên được SCIC tổ chức với sự tham gia của hơn 200 người đại diện vốn của SCIC.

18/07/2019 10:47

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa tổ chức Hội nghị công tác đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là Hội nghị thường niên được SCIC tổ chức với sự tham gia của hơn 200 người đại diện vốn của SCIC.

Theo báo cáo của lãnh đạo SCIC, tính đến 30/6, tổng danh mục đầu tư do SCIC quản lý có 144 doanh nghiệp, với số vốn nhà nước theo giá trị sổ sách hơn 28.947 tỷ đồng trên tổng số vốn điều lệ là 99.501 tỷ đồng, bao gồm: 139 Công ty cổ phần; 1 Công ty TNHH 2 thành viên; 4 Công ty TNHH 1 thành viên; trong đó, có vốn nhà nước tại 11 Tổng công ty gồm: Tổng công ty cổ phần (TCTCP) Bảo Minh, TCT Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam, TCT Thăng Long, TCT Thiết bị Y tế Việt Nam, Seaprodex, Cienco 5, Cienco 8, Viettronics, Vinare, Vocarimex và Tổng công ty Thép Việt Nam và 2 Tập đoàn là Tập đoàn Bảo Việt và Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Việc quản lý vốn nhà nước được thực hiện thông qua 259 lượt người người đại diện, trong đó có 180 lượt người đại diện là cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp (69,5%).

Kết quả công tác đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho thấy hoạt động của người đại diện tại doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả tích cực, giúp SCIC thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của cổ đông tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCIC, phát biểu tại Hội nghị.

Phần lớn người đại diện của SCIC, với vai trò là lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch, nghị quyết Đại hội cổ đông, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018, điển hình như: Công ty cổ phần (CTCP) Du lịch Lâm Đồng (347% kế hoạch), CTCP Xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương (227%), CTCP Nhựa Việt Nam (259%), CTCP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (237%), CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (180%)... Một số doanh nghiệp đạt tỉ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) trên 30% như CTCP Tư vấn đầu tư và đầu tư Việt Nam (93%), Công ty TNHH 2 thành viên Đầu tư thương mại Tràng Tiền (72%)…

Về công tác thoái vốn nhà nước, lãnh đạo SCIC cho rằng, tuy bối cảnh thị trường không thuận lợi nhưng người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC đã phối hợp tốt với Tổng công ty xử lý các tồn tại, hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ bán vốn, giới thiệu nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để bán vốn thành công. Lũy kế từ khi thành lập đến 30/6, Tổng công ty đã bán vốn thành công tại 999 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 896 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 84 doanh nghiệp) và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp với giá vốn là 11.128 tỷ đồng và thu về 47.178 tỷ đồng (gấp 4,2 lần giá vốn). Kết quả đó phản ánh nỗ lực của SCIC và người đại diện trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ giao đồng thời với việc triển khai kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty.

Trong công tác tổ chức đại hội cổ đông, người đại diện đã chủ động làm việc trước với Tổng công ty về các nội dung đại hội như xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, cơ cấu nhân sự, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, xử lý các tồn tại...; báo cáo và gửi đầy đủ tài liệu đại hội cổ đông cho Tổng công ty, tuân thủ biểu quyết tại đại hội cổ đông theo đúng chỉ đạo của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp. Cùng với Tổng công ty, người đại diện tại doanh nghiệp đã góp phần quan trọng, đảm bảo lợi ích của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp một cách trách nhiệm. Kết quả đánh giá năm 2018 cho thấy trong tổng số 290 người đại diện thuộc đối tượng đánh giá có 132 người đại diện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 45,5%; 118 người đại diện hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỉ lệ 40,7%.

Lãnh đạo SCIC cho biết, với vai trò là cơ quan quản lý vốn nhà nước, cổ đông của doanh nghiệp, SCIC đã liên tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho người đại diện, ban hành và cập nhật thêm các công cụ, phương thức làm việc để đồng hành với người đại diện nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp, Nhà nước.

Trong thời gian tới, SCIC sẽ chủ động để xuất và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các quy định pháp luật về người đại diện, trong đó đặc biệt lưu ý chế độ thù lao, phụ cấp, thưởng cho người đại diện cũng như chính sách cho người đại diện sau khi nhà nước bán hết vốn tại doanh nghiệp.

Đơn vị cũng đang tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phối hợp với với người đại diện. Sắp tới, SCIC sẽ đưa phân hệ kết nối thông tin doanh nghiệp thông qua người đại diện thuộc dự án phần mềm quản trị nhân sự và kết nối thông tin thông qua người đại diện vào áp dụng trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước.