SCIC lãi ròng kỷ lục 9.339 tỉ đồng năm 2018 nhờ thoái vốn Nhựa Bình Minh, Vinaconex

Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng tới 45% nhờ việc thoái vốn tại hai khoản đầu tư lớn là Nhựa Bình Minh hồi đầu năm và Vinaconex vào cuối năm.

05/06/2019 11:17

Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng tới 45% nhờ việc thoái vốn tại hai khoản đầu tư lớn là Nhựa Bình Minh hồi đầu năm và Vinaconex vào cuối năm.

Năm 2018, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đạt doanh thu thuần hợp nhất 12.705 tỉ đồng, tăng trưởng 72% so với năm 2017; lãi gộp 9.788 tỉ đồng.

Về cơ cấu, gần 7.800 tỉ đồng doanh thu từ bán các khoản đầu tư (năm 2018, SCIC thoái vốn thành công tại Nhựa Bình Minh và Vinaconex); 3.338 tỉ đồng doanh thu từ cổ tức được chia và 1.559 tỉ đồng từ lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, SCIC thu về 8.387 tỉ đồng từ bán, thoái vốn các khoản đầu tư tài chính; thu tiền lãi, cổ tức 5.527 tỉ đồng, đều tăng mạnh.

Cùng với doanh thu, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35% lên 327 tỉ đồng, các loại chi phí khác không đáng kể. Phần lãi trong các công ty liên doanh, liên kết 1.098 tỉ đồng, gấp gần 7 lần năm trước đó.

Kết quả, năm 2018 SCIC lãi ròng 9.339 tỉ đồng, tăng 45%; nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 1.226 tỉ đồng, gấp gần 4 lần năm 2017. Công ty đạt mức kỷ lục về doanh thu lợi nhuận.

BM tổng hợp

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm cuối năm 2018 đạt 50.081 tỉ đồng, giảm gần 11.000 tỉ đồng so với đầu năm.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do SCIC đã chuyển giao lại quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp gần 17.000 tỉ đồng tại cho Bộ Tài chính; ngược lại giá trị đầu tư vào các công ty liên kết, công ty con lại gia tăng.

Tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn cuối kỳ gần 17.000 tỉ đồng, trong đó 15.182 tỉ đồng là đầu tư ghi nhận theo giá gốc, tức là các khoản đầu tư mà SCIC nhận bàn giao lại từ Nhà nước, các khoản đầu tư này đã trừ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. Gần 1.800 tỉ đồng giá trị đầu tư được hình thành từ nguồn vốn của công ty gồm cả giá vốn và lãi được chia.

Cơ cấu cho thấy các khoản đầu tư phân bổ đều giữa cổ phần đã niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu, mỗi mảng chiếm 1/3.

Danh mục đầu tư của SCIC tính đến 31/12/2018 (Nguồn: BCTC)

Trong năm 2018, SCIC tăng vốn từ 21.905 tỉ đồng lên 26.042 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 47.200 tỉ đồng, riêng quỹ đầu tư phát triển của công ty gần 20.000 tỉ đồng.