Sắt thép Trung Quốc vẫn "ồ ạt" vào Việt Nam

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 8 tháng năm 2015, lượng sắt thép cả nước nhập về là 9,91 triệu tấn. Trong đó, gần 6 triệu tấn được nhập khẩu từ Trung Quốc; tăng mạnh 79,4% so với cùng kỳ…

21/09/2015 10:28

Tổng cục Hải quan cho biết, trong 8 tháng năm 2015, lượng sắt thép cả nước nhập về là 9,91 triệu tấn. Trong đó, gần 6 triệu tấn được nhập khẩu từ Trung Quốc; tăng mạnh 79,4% so với cùng kỳ…

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục hải quan, nhập khẩu sắt thép trong tháng 8/2015 đạt 1,53 triệu tấn với trị giá là 695 triệu USD; giảm 10,2% về trị giá so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, lượng sắt thép cả nước nhập về là 9,91 triệu tấn, tăng 41,1% về lượng.

Đồng thời, số liệu thống kê của Tổng cục hải quan cũng cho thấy, mặc dù đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong 8 tháng năm 2015 giảm 22,7% nhưng trị giá nhập khẩu vẫn đạt 5,14 tỷ USD; tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng qua từ Trung Quốc là gần 6 triệu tấn, tăng mạnh 79,4%; Nhật Bản:1,69 triệu tấn, tăng 13,8%; Hàn Quốc: 1,14 triệu tấn, tăng 26,7%...so với 8 tháng/2014.

Bên cạnh đó, đối với sản phẩm từ sắt thép, trong tháng 8/2015, cả nước nhập khẩu hơn 292 triệu USD, giảm 15,1% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 8/2015, tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc với trị giá hơn 952 triệu USD, tăng 56,5%; từ Hàn Quốc đạt hơn 764 triệu USD tăng 85,6% so với cùng kỳ năm trước…